Regulamin RODO Sklepu „BAAS”

 1. Informacje o administratorze danych osobowych:
  Agencja SEDNO sp. z o.o. z siedzibą 59-220 Legnica, ul. Batorego 34/7.
 2. Cel przetwarzania danych:
  Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług, ich dokumentacji i wystawiania dokumentów księgowych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania:
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, wykonywanie umowy, spełnianie obowiązku prawnego, uzasadnionego interesu administratora.
 4. Rodzaje danych zbieranych:
  W serwisie na życzenie użytkownika i za jego zgodą zbieramy dane kontaktowe służące do zakupu towarów. Dane te są prezentowane użytkownikowi podczas wypełniania formularza. Dodatkowo serwis zapisuje dane techniczne dotyczące daty, czasu, numeru IP urządzenia, z którego wypełniany jest formularz – dane te mogą być użyte do weryfikacji antyspamowej przez odpowiednie zewnętrzne usługi.
 5. Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych do czasu ich usunięcia na wniosek użytkownika lub jeśli administrator uzna, że dalsze ich przechowywanie nie ma sensu.
 6. Prawa użytkowników:
  Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia.
 7. Polityka cookies:
  Do sprawnego, naturalnego korzystania z serwisu proponuje on włączenie podczas pierwszej wizyty plików cookies i umożliwia kilka poziomów ochrony prywatności do wyboru każdemu użytkownikowi.
 8. Zabezpieczenia danych:
  Twoje dane są szyfrowane protokołami SSL i HTTPS. Bazy danych znajdują się w firmie hostingowej z wdrożonymi standardami ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013.
 9. Przekazywanie danych:
  Twoje dane mogą być przekazane do systemu płatniczego PayU, jeśli korzystasz z tej formy płatności.
  W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać przekazane do innych podmiotów w celu windykacji należności lub podczas kontroli organów państwa mających stosowne do tego uprawnienia.
  W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać przekazane do naszych pełnomocników prawnych.
 10. Kontakt w sprawach RODO:
  W sprawach RODO prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@agencjasedno.pl.
 11. Procedury związane z realizacją praw użytkowników:
  Jeśli potrzebujesz wsparcia w realizacji Twoich praw użytkownika skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt lub napisz pod adres wskazany w punkcie wyżej.
 12. Zgoda na przetwarzanie danych:
  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, o którą pytamy gdy zaistnieje taka konieczność. Bez tej zgody przekazanie nam danych przez serwis nie będzie możliwe.
  Masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie – patrz punkt 11.
 13. Aktualizacja regulaminu:
  Zmiany są nieodłączną częścią ewolucji. W tym miejscu prezentujemy Państwu najnowszą wersję Regulaminu.
 14. Przykłady praktyczne:
  Jan Kowalski kupuje licencje na korzystanie ze scenariusza zajęć logopedycznych. Wypełnia formularz zamówienia, gdzie pozostawia swoje dane i potwierdza, że chce je nam przekazać celem nabycia licencji. Od wysłania formularza zamówienia jego dane podlegają ochronie i opisanemu wyżej wykorzystaniu, tj. ktoś od nas wygeneruje dokument księgowy, prześle dane dostępowe na maila itp.