Sygmatyzm. Przygoda czapli, kaczki i klaczy. Głoska /cz/

20,00 

Materiał do utrwalania głoski /cz/.

Karty pracy (35 sztuk) w formacie PDF do samodzielnego wydruku.

Opis

Materiał tematyczny z opowiadaniem do utrwalania głoski /cz/ – karty pracy i ilustracje.

Karty pracy (35 sztuk) w formacie PDF do samodzielnego wydruku.
Karty pracy:
 1. Obrazki kolorowe do opowieści fabularyzowanej – 8 sztuk
  1. Czapla, kaczka i klacz naradzają się w lesie;
  2. Szykujemy się na wyprawę
  3. Czarodziej zaczarował królewicza. Zamek czarodzieja
  4. Czapla, kaczka i klacz spotykają czarodziejkę
  5. Czapla, kaczka i klacz szukają drogi
  6. Spotkanie z brodaczem
  7. Pieczara Czarodzieja
  8. Uwolnienie królewicza
 2. Karta pracy – sylaby: 8 sztuk
 3. Materiał wyrazowy /cz/ w nagłosie – 1 karta (12 obrazków)
 4. Materiał wyrazowy /cz/ w śródgłosie – 1 karta (12 obrazków)
 5. Materiał wyrazowy /cz/ w wygłosie – 1 karta (12 obrazków)
 6. Karta pracy – utrwalanie wyrazów – 1 karta
 7. Karty pracy – dzielenie na sylaby: 6 sztuk (36 wyrazów)
 8. Karty pracy- Zestawy dwuwyrazowe. Co zobaczył badacz? – 6 sztuk i wskazówki czarodziejki – 1 sztuka
 9. Zdania z głoską /cz/ – 3 karty pracy
 10. Karty do memory i Piotrusia (materiał wyrazowy i zdania) – 24 sztuk +1(Piotruś – czarodziej)
 11. Instrukcja – 1 sztuka

Licencja

UWAGA! Licencja umożliwia jednokrotne pobranie pliku bądź plików! Należy je zapisać w bezpiecznej lokalizacji. Ponowne pobranie ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwe.

Nabywając ten produkt otrzymujesz dożywotnią licencję niewyłączną na korzystanie z niego w ten sposób, że:

– materiał możesz zachować w formie cyfrowej na dowolnym nośniku fizycznym, który jest Twoją własnością i Tobie służy (np. dysk w komputerze, pendrivie, płyta CD/DVD/BR)
– materiał możesz zachować w rozwiązaniu chmurowym (OneDrive, Dropbox, itp.) pod warunkiem, że nikt oprócz Ciebie nie ma dostępu do tego zasobu
– materiał możesz wydrukować w dowolnej liczbie egzemplarzy, pod warunkiem, że będziesz z niego korzystać osobiście
– materiał możesz wykorzystywać podczas prowadzonych zajęć stacjonarnych
– materiał możesz podczas zajęć on-line pod warunkiem, że uczestnik nie może pobrać oryginału produktu, a jedynie widzieć jego wersję poprzez kamerę on-line bądź uwspólniony pulpit

Niedozwolone jest:

– udostępnianie produktu innej osobie, poza udostępnieniem w celu przeznaczenia produktu (przykładowo: można korzystać z produktu pracując z pacjentem, ale nie wolno przekazać produktu pacjentowi ani w formie wydrukowanej ani w formie pliku)
– odsprzedaż produktu/dzieła bez zawarcia umowy z właścicielem dzieła

Rodzaj

Materiał przeznaczony jest do samodzielnego wydruku. O ile nie jest wskazane inaczej w opisie, materiał przeznaczony jest do druku na dowolnej drukarce w formacie A4. W celu uzyskania lepszej wytrzymałości dla materiału sugerujemy wydruk kart, kółek z postaciami itp. na kartonie.
Materiał A5 i A6 również przygotowano do wydruku na A4. Po wydrukowaniu należy przeciąć materiał do uzyskania właściwego formatu.
Niektóre materiały zakładają nieregularną linię cięcia za pomocą nożyczek, nożyka tapicerskiego lub nieprostopadłego ułożenia kartki w gilotynie.
UWAGA! Należy sprawdzić, czy drukarka wspiera druk na kartonie lub papierach o wyższych gramaturach niż 80 g/cm2.
Rozważcie Państwo zalaminowanie materiału po wydruku w celu zachowania jego trwałości i umożliwienia jego odkażania.
UWAGA! Laminowany materiał po przecięciu może posiadać ostre krawędzie – zadbaj o ich stępienie lub wyokrąglenie, aby uniknąć przypadkowego skaleczenia

Informacje dodatkowe

Licencja

Licencja jednoosobowa

Rodzaj

Materiał do wydruku